Assessments maken tegenwoordig steeds vaker een vast onderdeel uit van een selectieprocedure. Eerder gaf ik al tips om je voor te bereiden op een assessment. Omdat ik het belangrijk vind dat kandidaten op de hoogte zijn van het verloop van een sollicitatieprocedure en wat daarbij hoort ga ik hier in op wat er komt kijken bij een assessment sollicitatie en waar het voor gebruikt wordt.

Waarom een assessment belangrijk is bij sollicitaties

Ik kom het helaas nog vaak tegen: de leidinggevende, die snel knopen wil doorhakken en onvoldoende zorgvuldig een selectietraject doorloopt. Vaak kan tijdens sollicitatiegesprekken niet heel diep worden ingegaan op het te verwachten gedrag van de betreffende kandidaat. Ook wordt er heel vaak onvoldoende onderzocht welk gedrag er qua aanvulling nodig is binnen het team.
Het resultaat van onvoldoende onderzoek kan leiden tot teleurstelling en vertrek van de nieuwe medewerker. En dat kost veel tijd, energie en geld. Iets wat een assessment kan voorkomen.

Voorbeelden van assessmentvragen

Recente voorbeelden van vragen waar een assessment voor werd ingezet zijn:

 • We zijn van plan om een kandidaat aan te nemen voor een managementpositie. We vragen ons af hoe hij zich verhoudt ten opzichte van de andere MT leden.
 • We willen één van onze managers een leiderschapstraject aanbieden. We stellen een assessment, een 0-meting, op prijs als vertrekpunt.
 • Is onze salesmanager geschikt om door te groeien naar de rol van Sales Director? En zo ja, hoe kunnen we hem daar zo goed mogelijk bij begeleiden?
 • Het botert niet in ons team. Kunnen we een assessment afnemen om samen te kijken hoe de teamleden zich tot elkaar verhouden qua gedrag?

Stappenplan bij het aanvragen van een assessment

Er is meer nodig dan de vraag “Kun je even een assessment (laten) afnemen?” Om te komen tot een goede analyse zijn een aantal stappen van belang:

 1. Intake met opdrachtgever en het formuleren van de vraag.
 2. In kaart brengen kenmerken van het bedrijf: de cultuur, de samenstelling van het team.
 3. Inzicht in de functieomschrijving met de bijbehorende functie eisen (waaronder vereist gedrag).
 4. Vaststelling op welke wijze het assessment wordt afgenomen en hoe de rapportage plaatsvindt.

Wat kan er gemeten worden bij een assessment?

 • persoonlijkheid: gedrag
 • persoonlijkheid: drijfveren
 • persoonlijkheid: combinatie van gedrag en drijfveren
 • intellectuele vaardigheden
 • emotionele intelligentie
 • ontwikkelingsaspecten
 • voorwaarden voor goed functioneren.

Soorten assessments

Er kan sprake zijn van een assessments center of van een online assessment. In beide gevallen vindt een bespreking met de kandidaat plaats. Meer over de verschillen is te lezen in het artikel “Wat is een assessment”. 

Communicatie rondom een assessment?

Voor het bedrijf èn voor de kandidaat is het belangrijk om duidelijk te vertellen hoe er met de uitslagen wordt omgegaan. De juiste volgorde zou moeten zijn:

 1. Bespreking van de analyses met de kandidaat
 2. Advies naar de kandidaat betreffende de te vervullen vacature.
 3. Vastlegging en/of toelichting op de rapportages, waarna deze eerst met de kandidaat worden doorgenomen.
 4. Na toestemming van de kandidaat gaan de rapportages met het advies naar de opdrachtgever.

Het voordeel van een assessment

Vaak wordt een assessment als nogal beladen ervaren. Met een goede begeleiding zien kandidaten een assessment als een ‘cadeautje’. Het geeft heel veel waardevolle informatie over de verschillende kwaliteiten en het geeft inzicht op de ontwikkelingsaspecten. Ook de opdrachtgever moet goed begeleid worden in de wijze waarop er wordt omgegaan met de uitslag van een assessment. Een assessment noem ik ook liever geen test, dat doet vermoeden of er sprake is van goed of fout. Belangrijker is om iemands kwaliteiten in kaart te brengen en te bekijken in hoeverre dat past bij de verwachtingen en de eisen van de organisatie.
Wil je meer weten hoe een assessment voor jou ingezet kan worden? Vraag dan een gouden strategiesessie met mij aan.
Wil je meer lezen? Lees dan mijn boek “Mijn beste team ooit! In 7 stappen naar Golden Leadership“. Of wil je weten hoe jij je Leiderschap verder kunt ontwikkelen? Neem dan nu contact met me op!