6 Eigenschappen die je nu als betrouwbaar leider moet hebben

6 Eigenschappen die je nu als betrouwbaar leider moet hebben
Jij weet als geen ander hoe belangrijk het is om een organisatie te hebben waar vertrouwen heerst. Het is inmiddels bewezen dat dat tot meer snelheid leidt, meer omzet, meer winst en een lager kostenpatroon.
En dat betekent dat het begint bij jou! Jij hebt als leider van jouw organisatie de sleutel tot vertrouwen in handen. Ben jij een van die leiders die een voorbeeldrol heeft in zijn of haar bedrijf? En hoe doe je dat, wat is daar voor nodig? Wat heb jij daar voor nodig?
De nieuwe leider onderscheidt zich door een aantal eigenschappen als het hier op aankomt.
Ik ben benieuwd of jij je er in herkent.

  1. Je beschikt over een sterk zelfbewustzijn.
  2. Je voelt je doorgaans meer intrinsiek dan excentriek gemotiveerd.
  3. Je handelt op basis van een sterke set waarden en principes.
  4. Je beschikt over een sterk en evenwichtig zelfvertrouwen.
  5. Je bent communicatief vaardig en bewust en beschikt over goede be?nvloedingsvaardigheden.
  6. Je bent ervaren op het gebied van het thema vertrouwen en je beseft dat betrouwbaarheid en vertrouwen elkaar versterken.

1: Zelfbewustzijn
Zelfbewustzijn is zowel de beleving van wat er in iemands eigen geest en lichaam omgaat, als het besef van het eigen bestaan. Het is de beleving van je identiteit, dus van wie je bent en wat je doet, denkt, voelt of hebt meegemaakt. Het is de basiseigenschap voor emotionele intelligentie (EQ). Mensen met een hoge mate van zelfbewustzijn kennen doorgaans hun zwakten en zijn niet bang om daarover te spreken met anderen. Er wordt wel eens gezegd dat ?kwetsbaarheid tonen? de ware kracht is.
2: Intrinsiek gemotiveerd
Bij intrinsieke motivatie komt de motivatie vanuit de persoon zelf.?Dat wil zeggen dat je passie voor je werk verder gaat dan het belang van status of geld. De motivatie wordt dus niet be?nvloed door zaken als straf of beloning, secundaire arbeidsvoorwaarden, autoriteit. In de praktijk zien we dat deze mensen meer plezier hebben in hun werk, een hoger concentratieniveau hebben, meer energie hebben en meer creativiteit.
3: Waarden
Waarden zijn je belangrijkste drijfveren en het is daarom goed om ze te kennen en te herkennen. Het kennen van je waarden voor je werk versterkt ook weer je zelfbewustzijn. Daarnaast hebben de meeste organisaties tegenwoordig waarden geformuleerd. Vaak bedacht en opgelegd door het management. En vaak zie ik wollige, formele termen. Daar blijft het vaak bij.?Waarden krijgen hun kracht als vanuit de leiding met het team ook het onderliggende gedrag voor het bedrijf concreet wordt geformuleerd.?
4: Zelfvertrouwen
Hoe kun je anderen vertrouwen als je je zelf niet vertrouwt? Kom jij je eigen afspraken na? Voor mij was dit destijds?een eye-opener en naar aanleiding van dit inzicht heb ik zelf een aantal veranderingen doorgevoerd. Sterke leiders beschikken over een gezonde mate van zelfvertrouwen: het vertrouwen in zich zelf. Zelfvertrouwen leidt ook tot meer vertrouwen bij de mensen om de betreffende persoon heen. Zelfvertrouwen maakt iemand meestal onafhankelijker en pro-actiever. Mensen met zelfvertrouwen weten wat ze kunnen, waartoe ze in staat zijn en wat ze al eerder gepresteerd hebben.
Hierbij is het natuurlijk wel belangrijk dat zelfvertrouwen juist gepositioneerd wordt, zodat het niet leidt tot zelfoverschatting (denken dat je beter bent dan een ander) of zelfverheffing (denken dat je beter bent terwijl dat niet zo is). Het eerder genoemde zelfbewustzijn en je zelfkennis zullen dit bewaken en jouw zelfvertrouwen in het juiste perspectief plaatsen.
5. Communicatief sterk
Leiders zijn communicatief vaardig: zij zijn bewust van hun eigen communicatie. En zij zijn goed in staat om ?scherp zintuiglijk waar te nemen? . Dat wil zeggen dat ze tijdens hun communicatie reacties (hoe subtiel ook) bij anderen kunnen registreren. Op het gebied van lichaamstaal, intonatie en woorden. Grote leiders hebben niet voor niets vaak ervaring met NLP (Neuro Lingu?stisch Programmeren). Tevens zijn ze in staat om adequaat af te stemmen met mensen van verschillende achtergrond.
6:Vertrouwen en betrouwbaarheid
Deze twee termen gaan hand in hand.? Uiteindelijk gaat het om de relatie die wordt opgebouwd tussen degene die vertrouwen geeft en degene die vertrouwen ervaart. Voor vertrouwen zijn er dus altijd (minimaal) twee mensen/partijen nodig. Deze houden elkaar ook in stand door in de verschillende rollen frequent te wisselen.
Dus als de ene partij alleen maar verwacht dat hij vertrouwd wordt, maar geen vertrouwen geeft, dan houdt het snel op en zal de vertrouwde relatie minder worden en/of verdwijnen. En hier hebben we ook de essentie te pakken van leiderschapsontwikkeling. Want leiders moeten leren hoe zij beide aspecten toepassen: hoe vertrouwen te hebben en hoe vertrouwen te geven. Leiders zijn ook rolmodel voor betrouwbaarheid.
Herken jij je in het bovenstaande?
Ik ben benieuwd naar jouw grootste inzicht in jouw organisatie om betrouwbaar te zijn en vertrouwen te stimuleren?

Meer artikelen

Audio Samenvatting van “Mijn Beste Team Ooit!” op Spotify

Lees verder

Generatie Z in het bedrijfsleven

Lees verder
Leidinggeven is topsport

Leidinggeven is topsport

Lees verder
Het voorspel…..

Het voorspel…..

Lees verder
Ik wil niet voor jou werken

Ik wil niet voor jou werken

Lees verder
Meer artikelen

Mini Masterclass

Hoe je sneller resultaat kan bereiken
Hoe je teamleden (meer) verantwoordelijkheid laat nemen
Hoe je als leider 2x zoveel uit je team haalt