Waarom een assessment?

Meten is weten! Wij maken gebruik van meerdere (online) assessmentinstrumenten.
Deze worden ingezet afhankelijk van de vraagstelling van individuen en teams.

Een assessment kan een genuanceerd antwoord geven op verschillende vragen die er spelen.
Recente voorbeelden van vragen die ik kreeg zijn:

Toepassingen

 • Leiderschapsontwikkeling
 • Organisatieontwikkeling

 • Werving & Selectie
 • Teamontwikkeling
 • Talentmanagement

 • Coaching

 • Communicatietraining

 • Salestraining

 • Verzuimmanagement

 • Outplacement en Re-integratie

 • Performanceverbetering

 • Bemiddeling & Mediation

Welke assessments gebruiken wij?

1. Gedrag

Dit leidt tot meer inzicht in eigen gedrag en gedrag van anderen. Meer inzicht in gedrag is veelal de basis tot effectiever communiceren en handelen.

 • Heeft onze manager de potentie om door te groeien naar een directiefunctie?
 • Welke omgeving past het beste bij de drijfveren van onze manager?
 • In hoeverre past de kandidaat die wij willen aannemen binnen ons managementteam?
 • Hoe kunnen we als teamleden beter omgaan met de onderlinge verschillen en hoe kunnen we meer gebruik maken van elkaars talenten?

2. Drijfveren

Drijfveren laten zien waarom je doet wat je doet. Het levert veel informatie op waar je energie van krijgt en waar de energie van wegloopt. Als je recht kunt doen aan je drijfveren werk en leef je lekker. Zo niet, dan werkt het omgekeerd: en leidt het tot stress en zelfs tot een burnout.

3. Emotionele intelligentie (EQ)

EQ (Emotionele Quotiënt) meet: de mate waarin iemand emoties – van zichzelf en anderen – aanvoelt, begrijpt, verwerkt en reguleert.
Een goed ontwikkeld EQ blijkt volgens neurowetenschappers een belangrijker graadmeter te zijn voor succes dan IQ (Intelligence Quotient). EQ zegt immers meer over de mate van samenwerking met uiteenlopende persoonlijkheden. Een emotioneel volwassen organisatie leidt tot beter leiderschap, betrokken medewerkers en meer klanttevredenheid. Het EQ-assessment meet vijf domeinen: zelfbewustzijn, zelfregulatie, zelfmotivatie, empathie en sociale vaardigheden. Het mooie van EQ is dat het ontwikkelbaar is.

4. TriMetrix EQ

 • Een veel gebruikt en uitgebreid combinatierapport van gedrag, drijfveren en EQ meting.

 • Inzicht in de invloed van jouw emotionele intelligentie op jouw gedragsstijl en drijfveren – omgekeerd – helpen je om je softskill matige talent in te zetten op een manier die recht doet aan u én uw omgeving.

 • De combinatiehoofdstukken bieden ware “eye-openers, die altijd raken en in beweging zetten.

Voorbeeldrapport TriMetrix EQ

Het is handig als je een indruk hebt hoe zo’n rapport er uitziet.

Ben je benieuwd naar de inhoud en mogelijkheden van assessments?
Download een voorbeeld rapport zodat je een helder beeld krijgt van de uitkomsten.

Je leert jezelf vaak enorm goed kennen wanneer je een assessment hebt afgerond!

Download rapport

5. Stress-en vitaliteitsanalyse

De Stress-/Vitaliteitsanalyse is een diagnostische tool waardoor stress en vitaliteit laagdrempelig meetbaar én bespreekbaar wordt, voordat het te laat is. Inzetbaar voor een individuele medewerker of voor teams (volledig anoniem). Er worden 7 stressfactoren en 17 subfactoren gemeten.

Deze stressfactoren komen in een apart formulier dat – na achterlating van het e-mailadres – opgevraagd kan worden:

 • Baanzekerheid (kansen / stabiliteit / vertrouwen)

 • Beloning (zingeving / erkenning en beloning)
 • Controle (betrokkenheid / autonomie)
 • Leidinggevende (inlevingsvermogen leidinggevende / leiderschapsstijl)
 • Organisatorische veranderingen (communicatie binnen organisatie / evolutie van organisatie / visie van organisatie)
 • Steun van anderen (vermijding / samenwerking / frustratie)
 • Taakeisen (timemanagement / taakcompetentie)