7 Oorzaken van stress in crisistijd

Hoe voorkom jij als leidinggevende een burn-out?

Stress is van alle tijden. En een beetje stress is niet erg, maar hoe ga je om met te veel stress? Ik ervaar vaker sterk verhoogde stress binnen organisaties. Langdurig thuiswerken, de avondklok en andere lockdown regels leggen sneller stress bloot en vragen om andere of extra vaardigheden van leidinggevenden. In dit artikel lees je over:

 • Recente feiten over stress;
 • 7 Oorzaken van stress in crisistijd;
 • Hoe je in jouw organisatie stress kunt meten;
 • Een interessant aanbod.

Dat het belangrijk is om stress signalen serieus te nemen geeft de meest recente factsheet van het TNO aan:

 • 1,3 miljoen werknemers in Nederland heeft last van burn-outklachten;
 • 37% van de werknemers geeft werkdruk of werkstress aan als reden voor verzuim;
 • 44% van alle werknemers vindt dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress.

De gevolgen leiden tot: een hoger sterftecijfer, meer (verzuim)kosten en minder productiviteit.

Wat is stress?

Voor stress bestaan er vele definities. Een hele duidelijke vind ik: “bij te hoge stress kan iemand niet meer voldoen aan de eisen van zijn of haar omgeving.”

Wat is stress?

Oorzaken van stress

Het ervaren van stress verschilt per individu en per organisatie. Waar de ene persoon veel stress ervaart, heeft de ander weinig of geen last. Het is dan ook niet altijd makkelijk om stress vroegtijdig te herkennen. Gelukkig is dit wel heel specifiek meetbaar met een zogenaamde Stress Quotient (SQ) analyse: op individueel niveau en op organisatieniveau. Dat geeft leidinggevenden en hun medewerkers een goeds inzicht wat de exacte oorzaken zijn. Vervolgens kan gericht geholpen worden om de stress te verminderen of weg te nemen.

Dit zijn de 7 grootste stressoorzaken.

 1. Taakeisen

Hier wordt gekeken naar de verhouding tussen de gestelde taakeisen en het prestatievermogen. Wat is de mate van werkbelasting? Hoe worden bijvoorbeeld tijdsdruk en de hoeveelheid werk ervaren door de medewerkers? Het kan zijn dat er bij een individu sprake is  van stapeling en dat iemand zich op een gegeven moment overvraagd voelt. In deze periode van veel thuiswerken zie ik regelmatig dat dit vaker voorkomt.

 1. Beloning

Hoe wordt de verhouding tussen inspanning en beloning ervaren? Dit kan een financieel aspect zijn, maar dat hoeft niet. Waardering voor inspanningen – hoe vanzelfsprekend ook – is belangrijk voor medewerkers. Dat heeft alles te maken met erkenning. Maar ook willen medewerkers graag duidelijkheid over hun prestatiecriteria: wanneer hebben zij het goed gedaan? Daarnaast kan de beloning ook afgezet worden tegen andere aspecten in het leven: Wat doet er echt toe? Waar krijgt iemand energie van?

 1. Controle

Wat is de mate van controle over het werk? Hoeveel vrijheid van handelen heeft een medewerker? En is er voldoende duidelijkheid? Duidelijkheid over wat wel kan en niet kan, wel mag en niet mag is belangrijker dan ooit in deze thuiswerk periode.

   4. Organisatorische veranderingen

Veranderingen binnen een organisatie kunnen invloed hebben op de beleving van stress, zeker als het gaat om grote en plotselinge veranderingen. Denk aan een overname, een reorganisatie of veranderingen binnen een team. Dan blijkt bijvoorbeeld dat medewerkers zich niet (meer) voelen passen in een nieuwe of veranderde bedrijfscultuur.

  5. Leidinggevende

De rol van de leidinggevende is crucialer en belangrijker dan ooit. Voelen medewerkers zich voldoende ondersteund? Gehoord? Is er interesse in de persoonlijke omstandigheden van de medewerker? Betrokkenheid van leidinggevenden in deze periode is belangrijker dan ook. Net zoals begrip voor de thuissituatie van de medewerkers. De een kan meer werk aan, terwijl de ander gebaat is bij andere taakeisen. En staat de leidinggevende open voor feedback? Is hij of zij goed benaderbaar?

   6. Steun van anderen

De mate van steun van collega’s, maar vooral van de leidinggevende, heeft meestal een grote invloed op de mate van stress. Factoren die hier belangrijk zijn onder andere: duidelijkheid over doelstellingen, structuur en prestatiecriteria en persoonlijke betrokkenheid  en aandacht. Meer informatie het creëren van duidelijkheid en steun in jouw team lees je HIER.

   7. Baanzekerheid

Transparantie en duidelijkheid over carrièremogelijkheden en baanzekerheid verlagen de angst en stress hieromtrent. En als er een stap wordt gemaakt binnen het bedrijf, is dat mooi. Maar is die persoon er ook klaar voor en is hij of zij voldoende toegerust voor die nieuwe functie? Baanzekerheid heeft ook alles te maken met toekomstperspectief. Onzekerheid over baanbehoud en dus over iemands toekomst kan tot veel klachten leiden. Met de lengte van duur van de lockdown regels is voor veel bedrijven en dus voor veel medewerkers die onzekerheid toegenomen.

Zo kun je stress meten in jouw organisatie

Wij meten stress en deze 7 stressfactoren voor organisaties door middel van de stress quotiënt (SQ) analyse. Dit profiel kan worden ingezet op individueel- en op teamniveau. Op teamniveau kan dit desgewenst tevens volledig anoniem gebeuren.

Deze 7 stressfactoren worden gemeten met ons instrument : De TTISI Stress Quotient (SQ) Analyse. Meer informatie over deze diagnostische tool en hoe je deze kan inzetten vind je op deze pagina:  TTISI Stress Quotient. Een voorbeeldrapport zie je hier.

Dit zijn de resultaten voor jouw organisatie:

 • Stress per team, afdeling of vestiging in kaart brengen (volledige anonimiteit is mogelijk);
 • Verzuim voorkomen;
 • De belangrijkste stressbronnen in de organisatie lokaliseren;
 • Het werkklimaat binnen teams en afdelingen verbeteren;
 • Gericht inhoud geven aan stress preventiebeleid;
 • Eventuele taboes omtrent stress doorbreken.

Aanbod voor snelle beslissers

Ben je werkgever en wil je de gedetailleerde oorzaken van stress op tafel krijgen in jouw organisatie of in jouw team?
Meten = immers weten. Voor de eerste 5 snelle beslissers bied ik deze schriftelijke stressanalyse aan, inclusief mijn persoonlijk toelichting op de resultaten.
De medewerkers krijgen daartoe een link, met vragen die zij invullen. Nu voor € 95,00 (tot 20 personen, tot juni 2021).

Stuur een bericht naar info@dudokconsulting.nl voor meer informatie.

Meer artikelen

Audio Samenvatting van “Mijn Beste Team Ooit!” op Spotify

Lees verder

Generatie Z in het bedrijfsleven

Lees verder
Leidinggeven is topsport

Leidinggeven is topsport

Lees verder
Het voorspel…..

Het voorspel…..

Lees verder
Ik wil niet voor jou werken

Ik wil niet voor jou werken

Lees verder
Meer artikelen

Mini Masterclass

Hoe je sneller resultaat kan bereiken
Hoe je teamleden (meer) verantwoordelijkheid laat nemen
Hoe je als leider 2x zoveel uit je team haalt