Controle en vertrouwen: zo doe je het!

In wat voor een organisatie werk jij? Hoe geef jij leiding?

Is er veel controle? Is er veel ruimte voor vrijheid en vertrouwen? Of is en een balans tussen beiden, al of niet ingegeven door de vereisten van Het Nieuwe Werken (HNW)? Leidt meer vertrouwen tot meer controle of net andersom?

Regelmatig stellen klanten mij vragen over de balans tussen controle en vertrouwen: hoe doe je dat? Bestaat dat? En ik heb beloofd daar een blog aan te wijden.

De tendens is momenteel dat bij veel (grotere) bedrijven de controle toeneemt door een reeks aan incidenten. De gevolgen van de corporate governance beweging moet de onverwachte risico’s minimaliseren. Helaas slaat dat nogal eens door. Dat leidt tot demotivatie en verstikking. Dubbel genaaid houdt immers beter, lijkt het credo te zijn.

Dan maar alles open gooien onder het mom dat vertrouwen belangrijk is?

NEEN!

Vind de balans!
De oplossing is het vinden van de middenweg, van de juiste balans. En die balans is afhankelijk van de fase waarin een organisatie zich bevindt. In het algemeen kunnen we zeggen dat er geen volledig vertrouwen is zonder controle en dat er zonder vertrouwen geen ruimte is voor innovatie en waarde creatie. In HNW moet er meer aandacht aan het aspect vertrouwen worden gegeven, het gaat om de veranderslag van controle naar vertrouwen. Uit een groot onderzoek is gebleken dat 67% van de respondenten vertrouwen ziet als de belangrijkste voorwaarde voor HNW. Daarbij is het wel belangrijk dat er duidelijke richtlijnen geformuleerd zijn over de te verwachten output van medewerkers: doelstellingen, resultaten. Van de leidinggevenden vraagt dat om een heldere communicatie en om coaching en support op dit vlak. De leidinggevende transformeert van beheersing naar inspiratie.

10 stappen naar vertrouwen (en controle)
Welke stappen kun jij als leidinggevende zetten voor de juiste balans?

  1. Zorg dat doelstellingen en verwachtingen duidelijk zijn voor iedereen (op proces, prestatie en gedragsniveau); duidelijkheid geeft medewerkers een gevoel van veiligheid.
  2. Geef de grenzen van hun handelen duidelijk aan en maak duidelijk welke management informatie gewenst is.
  3. Coach, ondersteun en inspireer je medewerker, zodat zij (kunnen en durven te) excelleren m.b.t. hun mogelijkheden.
  4. Walk the talk: wees je bewust dat je zelf het voorbeeld bent en moet geven; dit verhoogt je geloofwaardigheid en betrouwbaarheid naar je medewerkers.
  5. Geef meer en meer verantwoordelijkheid aan je medewerkers en geef hen meer beslissingsruimte. Monitor of zij dit (al) aankunnen. Meet de kwaliteit en bespreek met hen waar verbetering mogelijk is. Geef constructieve feedback.
  6. Ga op zoek naar succeservaringen, benoem deze en deel deze. Dit heeft een positieve invloed op de productiviteit.
  7. Wordt het vertrouwen beschadigd? Kijk waar verbetering en controle ingezet kunnen worden om het vertrouwen weer op te bouwen.
  8. ?Zachte heelmeesters maken stinkende wonden?: durf ook afscheid te nemen als medewerkers zich op termijn niet kunnen of willen conformeren aan de gestelde kaders van de organisatie en/of niet bijdragen aan de resultaten, zoals overeengekomen.
  9. Wees slim (smart): (be)oordeel zorgvuldig en juist en hanteer daarbij het principe van ?Slim vertrouwen? (M.R. Covey). In plaats van wantrouwen of blind vertrouwen.
  10. Zie fouten als leerervaringen en evalueer ze, reken echter af met misbruik.

Tot slot: Zoals je ziet gaan controle en vertrouwen hand is hand. Ruimte geven aan vertrouwen is een cultuuraspect en wordt ook wel omschreven als een competentie. De rol en de senioriteit van de leidinggevenden is hierbij essentieel. Hij/zij zal hier bewust mee om moeten (kunnen) gaan.
Natuurlijk ben ik nu heel benieuwd wat jij gaat doen. Hoe ervaar jij deze combinatie tussen vertrouwen en controle?
Wat kun je toevoegen op de 10 punten hierboven?
Ik ben je dankbaar voor je reactie, voor de tijd en aandacht die je neemt om mijn blog te lezen en hierop te reageren.
Jouw reactie is niet alleen leerzaam voor mij, maar ook voor andere leidinggevenden.
Wil je dit blog delen in jouw netwerk, zodat ook andere business leaders en ondernemers kunnen leren over de basisprincipes voor succesvolle leiders.

Meer artikelen

Generatie Z in het bedrijfsleven

Lees verder
Leidinggeven is topsport

Leidinggeven is topsport

Lees verder
Het voorspel…..

Het voorspel…..

Lees verder
Ik wil niet voor jou werken

Ik wil niet voor jou werken

Lees verder
Peakperformance

Peakperformance Mindset: zó doe je het!

Lees verder
Meer artikelen

Mini Masterclass

Hoe je sneller resultaat kan bereiken
Hoe je teamleden (meer) verantwoordelijkheid laat nemen
Hoe je als leider 2x zoveel uit je team haalt