Emotionele Intelligentie: de sleutel naar succes

Niet lang geleden rondde ik een prachtig traject af met een directeur van een groot concern. Hij is een goede manager, zeer intelligent, heeft zijn cijfers op orde en de Raad van Bestuur is ook tevreden. En toch haperde er iets….Tussen hem en de leden van zijn managementteam liep het van tijd tot tijd wat stroef. Hij kon slecht tegen feedback en zijn teamleden hadden niet altijd het gevoel dat er naar hen geluisterd werd. Hij vroeg mij naar de oorzaak zodat hij zichzelf kon verbeteren.
We besloten zijn Emotionele Intelligentie (EQ) in kaart te brengen, omdat ik vermoedde dat daar de oorzaak lag. Ik heb een prachtig assessment instrument Emotionele Intelligentie in kaart te brengen en zodoende kregen we de bevestiging dat op het gebied van het ontwikkelen van zijn EQ mooie kansen liggen. Want EQ is de sleutel naar succes.

Waarom is EQ belangrijk?

Het is nog niet zo lang bekend dat EQ (Emotionele Quotiënt) één van de belangrijkste voorspellers is van zakelijk succes en prestaties. De sleutel naar succes. Onderzoek heeft aangetoond dat succesvolle leiders en medewerkers beschikken over een hoog ontwikkelde emotionele intelligentie.
Psycholoog Daniel Goleman heeft hier onderzoek naar gedaan en meerdere boeken geschreven, waaronder de bestseller “Emotional Intelligence, why it can matter more than IQ”.

Wat is Emotionele Intelligentie?

Volgens Daniel Goleman is Emotionele Intelligentie:
“De capaciteiten om uw eigen gevoelens en die van anderen te herkennen, om het motiveren van uzelf en om het goed omgaan met emoties zowel met die in uzelf als met die in uw relaties.“
Anders dan bij IQ (Intellectuele Intelligentie) ligt het EQ niet vast. Het zijn ontwikkelbare vaardigheden en dat is een mooi uitgangspunt voor leiders, die zich nog verder willen ontwikkelen.

Waaruit bestaat Emotionele Intelligentie?

Ik hanteer daarbij het zogenaamde “vijfdomeinen-model”, dat de basis vormt voor EQ.
Zelfbewustzijn
De vaardigheid om de eigen stemmingen, gevoelens, emoties en motivaties te herkennen en te plaatsen, alsmede hun effect op de omgeving te begrijpen
Zelfregulatie
Het vermogen om de impact van (ontregelde) impulsen, emoties en stemmingen op handelingen, acties en beslissingen te beperken door ze te reguleren. Dus hier gaat het om het vermogen om eerst te denken en dan te handelen.
Zelfmotivatie
De passie om te werken met meer dan alleen salaris, noodzaak, status en/of motivatie. Het betreft de intrinsieke neiging om actie te ondernemen en doelen na te streven met energie, volharding en optimisme, ook als het tegenzit.
Empathie
De vaardigheid om de emoties en gemoedstoestand van andere personen te herkennen, te begrijpen en te interpreteren.
Sociale vaardigheden
Het vermogen om wederzijds bevredigende relaties op te bouwen en te onderhouden en een loyaal sociaal netwerk in stand te houden.

Hoe kun jij EQ inzetten in jouw organisatie?

Er zijn vele mogelijkheden om aan de slag te gaan met het meten van EQ en/of het ontwikkelen van het EQ. Voor jouzelf als leider of voor de ontwikkeling van jouw mensen. In combinatie met de meting van gedrag en drijfveren geeft de meting van Emotionele Intelligentie een extra dimensie met nog meer duidelijkheid en inzicht. Ik geef hierbij een aantal voorbeelden zoals ik het inmiddels heb ingezet bij mijn klanten.

  • Ontwikkeling Golden Leiderschap
  • Persoonlijk leiderschap
  • Team coaching
  • Intervisie sessies directies
  • Selectie van werving kandidaten
  • Conflictmanagement vraagstukken
  • Communicatietraining
  • Teambuilding

Wil je meer hierover lezen? Lees dan mijn boek “Mijn beste team ooit! In 7 stappen naar Golden Leadership“.
Of wil je weten hoe jij je EQ kunt verhogen? Kijk eens naar de mogelijkheden van een assessment.
Bewaren

Meer artikelen

Generatie Z in het bedrijfsleven

Lees verder
Leidinggeven is topsport

Leidinggeven is topsport

Lees verder
Het voorspel…..

Het voorspel…..

Lees verder
Ik wil niet voor jou werken

Ik wil niet voor jou werken

Lees verder
Peakperformance

Peakperformance Mindset: zó doe je het!

Lees verder
Meer artikelen

Mini Masterclass

Hoe je sneller resultaat kan bereiken
Hoe je teamleden (meer) verantwoordelijkheid laat nemen
Hoe je als leider 2x zoveel uit je team haalt