Groei en meer omzet door betrokken medewerkers

Meer groei en meer omzet door betrokken medewerkers.
Dat willen we toch allemaal? Of niet? Wat ik vaak zie gebeuren is dat er bij de eerste fase van een bedrijf een grote mate van betrokkenheid is. In die fase, in een klein team, is er sprake van passie en enthousiasme en de neuzen staan dezelfde kant op. We weten in deze fase wat we aan elkaar hebben.

Het resultaat: groei! En meer omzet! Yes! Dat is immers de bedoeling. Maar met groei komen er ook meer medewerkers aan boord. En die kennen die kenmerken van de eerste fase niet. Afspraken worden minder goed nagekomen. De eerste mensen met een 9 tot 5 mentaliteit komen binnen, ze kennen de “ongeschreven regels” van het bedrijf niet.
De betrokkenheid is minder of dreigt minder te worden. En als de betrokkenheid van medewerkers minder wordt, groeit het bedrijf minder hard. En dan neemt de omzet minder snel toe.  Je leest hier over de uitkomsten van een onderzoek naar betrokkenheid en de effecten van betrokkenheid. En ik geef je 8 tips wat je kunt doen om de betrokkenheid binnen jouw organisatie te vergroten. En dat leidt weer tot: groei en meer omzet.

Onderzoek

Onlangs werd een groot onderzoek gedaan (Intuo) onder 104 bedrijven (Europa, verenigde Staten en Zuid-Afrika) naar de trends op het gebied van medewerkerbetrokkenheid. Wat blijkt? Bij een goede medewerkersbetrokkenheid is er 51% meer groeipotentieel. En wordt er 18% meer omzet per medewerker gerealiseerd. Het is logisch een hoge betrokkenheid positieve effecten heeft op motivatie, gezondheid, ziekteverzuim en productiviteit. Van de bedrijven die meededen aan het onderzoek meet ongeveer de helft de medewerkersbetrokkenheid. De komende jaren staat medewerkersbetrokkenheid hoog op de agenda, gelet op de positieve effecten hiervan.

Communicatie manager en medewerker

Uit het betreffende onderzoek komt daar voren dat hoog betrokken organisaties meer doen dan het toepassen van de traditionele methode:  één voortgangsgesprek en één beoordelingsgesprek per jaar. In betrokken organisaties wordt het zogenaamde “hybride model” het meeste gebruikt. Daarbij is er nog steeds een formeel communicatiemoment (tenminste een keer per jaar). Daarnaast vinden er tussentijds allerlei andere overleggen/gesprekken plaats. Formeel (bila’s) en informeel. Daarbij is de mate van bewustzijn van de leidinggevende en leiderschapskennis-een ervaring van belang. De leidinggevende heeft gedurende het jaar een coachende rol naar zijn/haar medewerker. In een open sfeer wordt feedback gegeven, worden doelen bijgesteld. Kortom: er is sprake van intensieve interactie.

8 Tips voor het verhogen van de betrokkenheid van jouw medewerkers.

In het boek “Mijn Beste Team Ooit! In 7 stappen naar Golden Leadership” wordt een heel hoofdstuk gewijd aan het verhogen van betrokkenheid.
Daarnaast verwijs ik je naar dit artikel : daarin tref je 8 tips aan waarmee je de betrokkenheid van je medewerkers al sterk kunt verhogen.

Meer artikelen

Generatie Z in het bedrijfsleven

Lees verder
Leidinggeven is topsport

Leidinggeven is topsport

Lees verder
Het voorspel…..

Het voorspel…..

Lees verder
Ik wil niet voor jou werken

Ik wil niet voor jou werken

Lees verder
Peakperformance

Peakperformance Mindset: zó doe je het!

Lees verder
Meer artikelen

Mini Masterclass

Hoe je sneller resultaat kan bereiken
Hoe je teamleden (meer) verantwoordelijkheid laat nemen
Hoe je als leider 2x zoveel uit je team haalt