Help, mijn team draait niet goed!

Ken je dat? Dat je je vinger er niet achter kunt krijgen?
Dat je je afvraagt waarom je team niet loopt? Dat je tegen jezelf en misschien tegen anderen roept “Help, mijn team draait niet goed!”?
Er wordt gemopperd, er wordt over elkaar gepraat in plaats van met elkaar, er gaat veel mis, er lijkt onduidelijkheid te zijn. Maar hoe kom je erachter waar het nou precies aan schort?

Deze 4 factoren brengen je naar een draaiend team

Vorige maand werd ik gebeld door een manager van een team professionals binnen een groot concern. Hij vertelde me dat hij van alles had geprobeerd om het team te motiveren.
En het lukte niet.
Hij zocht naar manieren om van zijn teamleden een team te maken. De teamleden werkten niet goed samen en begrepen elkaar niet. Ik hoorde dat hij zo langzamerhand ook aan zichzelf twijfelde.
Hij zat niet te wachten op een dagenlange training, maar zocht in eerste instantie een korte interventie. Ik zei: “Geef mij een halve dag, dan kijken we met het team waar we staan”.

Aan de slag met 4 factoren en de mogelijke oplossing(en)

We prikten een datum en voorafgaande aan die dag stuurde ik alle teamleden een enquête om hun team te meten, een zogenaamd 0-meting. Het mooie was dat iedereen de uitslag per mail aan mij terug stuurde en van de gelegenheid gebruik maakte om ook nog even aan te geven waar volgens hem/haar de pijn zat.
In de enquête heb ik 4 factoren gemeten:

  • Doelstellingen
  • Structuur
  • Normen en regels
  • Betrokkenheid

Een goed samenwerkend team is samengesteld aan de hand van deze 4 factoren en bij elke factor hoort een bepaald gedrag. De uitslag van de enquête werd visueel aan het team aangeboden. Het team zag zelf ook waar de pijn zit.
De volgende stap was om aan de slag te gaan met die pijnpunten.
Hieronder licht ik de 4 factoren nader toe.

  1. Doelstellingen

Als de doelstellingen voor de teamleden helder zijn en gezamenlijk gedeeld worden, dan geeft dat energie, motivatie en betrokkenheid.
Als die niet aanwezig zijn of onduidelijk zijn, dan is er minder aanleiding om er samen de schouders onder te zetten.
Oplossing – check of en in hoeverre de gemeenschappelijke doelstellingen duidelijk zijn en onderzoek in welke mate iedereen zich betrokken voelt om die doelstelling ook te behalen.

  1. Structuur

Als de doelstellingen helder zijn, dan is er een behoefte aan structuur.
Zonder structuur zie je dat medewerkers erg hard kunnen werken, maar zonder dat ze het resultaat behalen dat ze zouden kunnen behalen.
Een duidelijke structuur kan spontaan ontstaan of moet bewust met elkaar worden geregeld. Structuur leidt onder andere tot een hogere efficiëntie, meer vertrouwen en flexibiliteit.
Oplossing – check bij je teamleden of de taakverdeling en onderlinge afstemming van de taken duidelijk is of ga er met hen over praten.

  1. Normen en regels

Ik merk dat teamleden meteen rust ervaren als duidelijk is hoe beslissingen worden genomen binnen het team: op basis van meerderheidsbesluiten of door de teamleider of op basis van eensgezindheid.
En duidelijk is hoe er wordt omgegaan met meningsverschillen: onderdrukt, gladgestreken of uitgepraat. En heel belangrijk: wanneer de teamleden weten wanneer zij “de bloemen krijgen”, oftewel duidelijk is waarop zij worden afgerekend.
Oplossing – als je met je teamleden in gesprek gaat en duidelijkheid creëert over de manier waarop besluitvorming plaatsvindt en over het omgaan met meningsverschillen, dan ga je stappen zetten.
Duidelijkheid = key!
Mijn ervaring is dat collega’s elkaar ook moeten kunnen aanspreken op gedrag. Kijk daarvoor naar mijn blog over ‘Feedback geven in 5 stappen’. Weet elk teamlid wanneer hij of zij het goed doet? Wat wordt er aan het einde van een periode van ze verwacht?

  1. Betrokkenheid

Betrokkenheid is misschien wel het moeilijkste te beïnvloeden, want het heeft veel te maken met een gevoel. Het gaat hier om de mate waarin de teamleden het succes van de teamprestaties boven hun persoonlijke resultaten kunnen zetten. Het gaat hier om de teamgeest.
Oplossing – je kunt de betrokkenheid sterk verhogen als je met je team samen hebt gewerkt aan de vorige drie factoren. Dat leidt immers tot meer onderlinge samenwerking, begrip en vertrouwen.

Het herkennen van waar jouw team staat is de eerste stap van de PITPACK-methode.
Deze methode beschrijf ik in mijn boek “Mijn beste team ooit! In 7 stappen naar Golden Leadership”.

Wil je meer weten over hoe je aan de slag kunt met jouw team?
Neem contact met mij op via 0343 – 476743 of laat je commentaar achter onder deze blog.

Bewaren

Meer artikelen

Generatie Z in het bedrijfsleven

Lees verder
Leidinggeven is topsport

Leidinggeven is topsport

Lees verder
Het voorspel…..

Het voorspel…..

Lees verder
Ik wil niet voor jou werken

Ik wil niet voor jou werken

Lees verder
Peakperformance

Peakperformance Mindset: zó doe je het!

Lees verder
Meer artikelen

Mini Masterclass

Hoe je sneller resultaat kan bereiken
Hoe je teamleden (meer) verantwoordelijkheid laat nemen
Hoe je als leider 2x zoveel uit je team haalt